Spreiden van medicatie in medicijnzakjes.

Gebaseerd op vragen vanuit de markt, heeft Langemaat O & T de Vibromatic L18 ontwikkeld.
Deze automatische dewinder kan ‘stand alone’ voor de schouwmachine geplaatst worden om middels een speciaal ontwikkeld trilsysteem de medicatie te verspreiden in de medicijnzakjes. Inmiddels is de Vibromatic bij diverse apotheken in Nederland en België uitvoerig getest.
 
 

Belangrijke kenmerken
 • Significant lager percentage False Negatives (verbetering tot 50%)
 • Geen beschadigingen door het speciaal ontwikkelde spreidsysteem
 • Automatisch afrolsysteem; voorkomt foliebreuk in de medicijnrol
 • Eenvoudig voor een schouwmachine te plaatsen
 • Eenvoudige bediening

Spreading of medication in medication pouches.

Based on market demand, Langemaat O & T has developed the Vibromatic L18.
This automatic dewinder can be placed as a  ‘stand alone’ unit upstream of a vision system to spread medication that is packed in pouches before the pouches pass through the vision system. The Vibromatic uses a proprietary spreading system.
In the meantime, the Vibromatic has been tested extensively by several pharmacies in the Netherlands and Belgium.
 
 

Important features
 • Significantly lower percentage (up to 50% lower) of False Negatives
 • No damage of the medication, thanks to the special proprietary spreading system
 • Automatic dewinding; prevents foil rupture in the medication roll
 • Easy to position upstream of a vision machine
 • Simple operation

Spreading of medication in medication pouches

Based on market demand, Langemaat O & T has developed the Vibromatic L18.
This automatic dewinder can be placed as a ‘stand alone’ unit upstream of a vision system to spread medication that is packed in pouches before the pouches pass through the vision system. The Vibromatic uses a proprietary spreading system. In the meantime, the Vibromatic has been tested extensively by several pharmacies in the Netherlands and Belgium.
 
 

Important features
 • Significantly lower percentage (up to 50% lower) of False Negatives
 • No damage of the medication, thanks to the special proprietary spreading system
 • Automatic dewinding; prevents foil rupture in the medication roll
 • Easy to position upstream of a vision machine
 • Simple operation

Spreading of medication in medication pouches

Based on market demand, Langemaat O & T has developed the Vibromatic L18.
This automatic dewinder can be placed as a ‘stand alone’ unit upstream of a vision system to spread medication that is packed in pouches before the pouches pass through the vision system. The Vibromatic uses a proprietary spreading system. In the meantime, the Vibromatic has been tested extensively by several pharmacies in the Netherlands and Belgium.
 
 

Important features
 • Significantly lower percentage (up to 50% lower) of False Negatives
 • No damage of the medication, thanks to the special proprietary spreading system
 • Automatic dewinding; prevents foil rupture in the medication roll
 • Easy to position upstream of a vision machine
 • Simple operation